Kolberg, Kreis Kolberg / Pommern


Taufen

1676 - 1699EZA 980/4506